A. Chính sách về quyền riêng tư

gethinh.net tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân, vì thế chúng tôi luôn cố gắng bảo vệ toàn bộ thông tin của mọi người. Chính sách về quyền riêng tư sẽ thể hiện quá trình chúng tôi thu thập, chuyển đổi, xử lý và sử dụng

Bằng việc cung cấp thông tin cá nhân thông qua login facebook, goolge, bạn đã đồng ý và chấp nhận việc trao đổi, xử lý, sử dụng và công bố thông tin được đề cập tại Chính sách này.

Bạn có thể thấy thông tin về chính sách quyền riêng tư tại mục footer trên website gethinh.net

Chúng tôi thu thập gì?

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp, các thông tin này sẽ thể hiện rằng bạn là một người dùng cá nhân. Việc thu thập trên chỉ được thực hiện nếu bạn đồng ý yêu cầu của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm:

  • Tên tài khoản facebook, google của bạn
  • Địa chỉ email của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân ra sao?

Bằng việc cung cấp thông tin cá nhân, bạn đồng ý với việc cho phép chúng tôi sẽ dùng thông tin đó để thực hiện các công việc sau:

  • Tạo một tài khoản cho bạn tại trang web của chúng tôi bằng việc nhập Tên tài khoản và Email facebook vào dữ liệu của chúng tôi
  • Trả lời các yêu cầu của bạn
  • Liên lạc với bạn để giúp bạn sửa chữa những vấn đề khi sử dụng trang web
  • Cải thiện dịch vụ của chúng tôi
  • Cung cấp cho bạn các thủ thuật, thông tin hữu ích, tin tức cập nhật mới về sản phẩm
  • Cho các mục đích quản trị và đảm bảo chất lượng của chúng tôi

Chúng tôi bảo mật thông tin như thế nào?

Chúng tôi sẽ luôn bảo mật thông tin cá nhân của bạn nhưng chúng tôi không đảm bảo sự an toàn các thông tin bạn tải lên web: Bạn sẽ chịu rủi ro về các thông tin được tải lên. Vì chúng tôi không thể đảm bảo tuyệt đối không có việc rò rỉ thông tin, sử dụng sai mục đích hoặc thay đổi dữ liệu, nên ngay khi nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp bảo mật chuyên môn để phòng tránh các sự cố nêu trên xảy ra.

Chia sẻ thông tin với bên thứ ba

Chúng tôi cam kết sẽ không chia sẻ thông tin của bạn sang đơn vị thứ 3 hay bất kể đơn vị nào khác. Thông tin của bạn chỉ phục vụ cho mục đích tạo tài khoản thông qua việc login facebook được thuận tiện nhất

Thay đổi chính sách

Chính sách quyền Riêng tư này đôi khi được cập nhật. Nếu sự thay đổi có tính chất quan trọng, chúng tôi sẽ đăng thông báo trên trang web hoặc các ứng dụng và các thỏa thuận cấp phép liên quan. Chúng tôi khuyến khích bạn nên thường xuyên tham khảo Chính sách Quyền Riêng Tư để cập nhật thông tin mới nhất về việc chúng tôi bảo mật thông tin cá nhân thu thập được. Việc bạn tiếp tục sử dụng website đồng nghĩa với việc chấp thuận điều khoản quyền Riêng tư và các cập nhật của Chính sách này. Những thay đổi trong chính sách không áp dụng với các dữ liệu được thu thập trước đó.

 

B. Chính sách xóa dữ liệu

 

1. Bạn có thể yêu cầu xóa dữ liệu người dùng của bạn trên trang web của chúng tôi theo hai cách:

    -  Bạn gửi email cho chúng tôi về địa chỉ phototut2014@gmail.com , nội dung yêu cầu xóa dữ liệu của bạn tại trang web này, vui lòng ghi rõ tên tài khoản của bạn để chúng tôi xử lý. Thời gian làm việc trong 1 giờ sau khi bạn yêu cầu.

    -  Bạn gửi yêu cầu xóa dữ liệu qua hộp chatbox ở góc dưới bên phải màn hình ở giao diện bên ngoài trang web gethinh.net,  hỗ trợ viên sẽ tiếp nhận thông tin và sẽ thông báo quy trình xử lý xóa dữ liệu. Thời gian làm việc trong 1 giờ sau khi bạn yêu cầu.

2.  Chúng tôi cam kết dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xóa hoàn toàn ra khỏi hệ thống của chúng tôi theo yêu cầu của bạn trong vòng 1 giờ làm việc.

Chính sách quyền riêng tư mới nhất của gethinh.net cập nhập mới nhất vào ngày 28 tháng 02 năm 2023